Paripsykoterapia

Parisuhteen, perheen ja yksilökehityksen eri vaiheissa parisuhde joutuu haastekohtiin, joissa tunteet ja asiat saattavat kietoutua umpisolmuun, jota on vaikea saada keskenään auki. Tuntuu kuin molemmat yrittäessään ratkaista tilannetta vetäisivät eri suuntiin ja solmua vain tiukemmalle. Tällaisissa tilanteissa ulkopuolisen kanssa keskustelusta on hyötyä.

Keskustelu auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja tunteita sekä pysähtyä kuulemaan toisen kokemusta tilanteesta. Tämä rauhoittaa tilannetta ja antaa mahdollisuuden yhteiselle työskentelylle korjata parisuhdetta. Joissain tilanteissa ainoa hyvä ratkaisu voi olla ero. Tällöin kuitenkin aiemmin yhdessä tehty työ ja ymmärrys tilanteesta usein mahdollistaa elämässä eteenpäin siirtymisen niin, että negatiiviset tunteet ja ajatukset toista tai itseä kohtaan jäisivät mahdollisimman pieneksi. Tällaisessa erossa vanhemmuuden hyvä toimivuus on paras lasten kehitystä tukeva asia.

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeinen pariterapia (Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT) on tutkitusti todettu vaikuttavin pariterapiamenetelmä. Sen kehittelyn aloittivat kanadalaiset Leslie S. Greenberg ja Susan M. Johnson 1980-luvulla. Tunnekeskeinen pariterapia perustuu kiintymyssuhdeterapiaan ja siinä parisuhde nähdään tunnesuhteena, jossa on tarve tulla rakastetuksi, ymmärretyksi sekä hyväksytyksi. 

Tunnekeskeisessä pariterapiassa keskitytään siihen, mitä parin välillä tapahtuu, kun tämä tunnesuhde on vaarassa katketa ja pyritään rakentamaan turvallista tunneyhteyttä uudelleen.

Tunnekeskeinen pariterapia on prosessi, jossa työskentely etenee vaiheittain terapeutin ohjannassa. Olen kokenut työskentelytavan mielekkäänä työskentelymallina, jossa parit löytävät uutta ymmärrystä itsestään sekä toisesta omassa parisuhteessaan. Lisäksi parit oppivat ymmärtämään ja katkaisemaan negatiivista kehää, jolle joutuessaan kokevat tunneyhteyden puolisoon heikentyvän tai katkeavan.