Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista työn tekemisen ja työntekijän kehittämistä. Se perustuu työnohjattavan oppimiseen omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita jäsentämällä. Työnohjaus on luottamuksellinen suhde, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa työnohjaajan ja ohjattavan kanssa.

Työnohjaus edellyttää halua sitoutua tarkastelemaan omaa työskentelytapaa, omia työhön liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus on pitkäkestoinen prosessi, jossa pitkäkestoisuus mahdollistaa vuorovaikutuksellisen ja kokemuksellisen työskentelyn. 

Hoitosuhteen case-työnohjauksessa pohditaan yhdessä hoitosuhteen herättämiä tunnekokemuksia sekä hoitosuhteessa esiin nousevia vaikeuksia ja jumikohtia. Case-työnohjauksessa voidaan miettiä samaa hoitosuhdetta vaiheittain ja jatkumona prosessin omaisesti tai case-tyyppisesti eri tilanteita tai hoitosuhteita, jotka mietityttävät työntekijää.

Ammatillisen kasvun ja kehityksen työnohjauksessa mietitään tämän hetkistä omaa ammatillista kohtaa, siinä herääviä kysymyksiä sekä haasteita. Luontevasti tässä tilanteessa haetaan myös suuntaa tulevalle ja vahvistetaan ammatti-identiteettiä. Työuran aikana kohdalle saattaa osua myös erilaisia kuormittavuustekijöitä tai kriisikohtia joiden miettimisessä työnohjaus voi olla jaksamista tukeva väline.