Vanhemmuuden tuki- ja ohjauskäynnit

Vanhemmuuden ohjaus- ja tukikäynneillä mietimme yhdessä lapsen kanssa syntyviä vaikeita arjen tilanteita ja niiden herättämiä tunteita vanhempana toimimisessa.

Pyrimme ymmärtämään, miten vaikeat tilanteet vaikuttavat vanhempana toimimiseen sekä lapsen ja vanhemman väliseen yhdessäoloon ja suhteeseen. Haemme ymmärrystä vaikeiden hetkien herättämiin tunteisiin sekä näkökulmaa siihen, miten samassa tilanteessa aikuinen ja lapsi usein kokee tilanteen hyvin eri tavalla.

On myös tärkeää miettiä miten vanhemman omat lapsuuden kokemukset vaikuttavat vanhempana toimimiseen. Nämä kokemukset usein tavalla tai toisella vaikuttavat omaan vanhemmuuteen, ajatuksiin, tunteisiin sekä sitä kautta arkipäivän toimiin ja suhteeseen lapsien tai toisen vanhemman kanssa.

Sijaisvanhemmuuden ohjaus- ja tukikäynnit

Sijaisvanhemmuuden ohjaus- ja tukikäynneillä keskeistä on ymmärtää sijaisvanhemman monipuolista ja usein vaikeaakin roolia eri toimijoiden välillä. Lisäksi sijaisvanhemmaksi ja –perheeksi kasvaminen ja sijaislapseen kiintyminen eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan nämä prosessoituvat ja herättävät tunteita eri tahtisesti eri perheenjäsenissä.

Sijaisvanhemmuus tarvitsee usein tukea, rohkaisua ja ymmärrystä vaikeassa tilanteessaan, jossa tulee huomioida myös perheen muut lapset. Lisäksi sijaisvanhempien on tärkeää ymmärtää sijaislapsen näkyvän käyttäytymisen taakse ja etsiä ymmärrystä siihen miksi lapsi toimii tietyllä tavalla.